มาคุยกันต่อเรื่องของอาหารที่ต่อต้านมะเร็งจากกลุ่มพืชผักออร์แกนิคที่ได้จากการปลูกแบบปิด จะไม่เหมือนการปลูกแบบทั่วไปที่ทิ้งขว้างเอาแล้วก็ใช้พวกสารเคมีเข้ามาช้วยในการกำจัดพวกศัตรูพืช เพราะสาเหตุที่สำคัญมากที่เกษตกรทราบกันดีอยู่แล้ว คือการป้องกันไม่ให้พืชที่มีการปลูกมีอาการเกิดเชื้อรา เพราะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีการรุกลามไปได้เป็นวงกว้างเพราะเรื่องของการผสมพันธุ์ตามปกติเชื้อราเหล่านี้จะปลิวผ่านกระแสลมกับตัวอากาศที่เป็นไปตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั่น

            ซึ่งโดยปกกติตามที่ทราบกันว่าเมื่อมีแหล่งน้ำกับความชื้นเมื่อไหลสิ่งที่จะตามมาก็คือเหล่าบรรดาศัตรูพืชและเหล่าแมลงต่าง ๆ ที่เป็นตัวกระตุ้นการใช้สารเคมีในการดูแล ทำให้เกิดคำว่าสารตกค้างในพืชผักผลไม้ที่คนเราทานเข้าไปนั่นเอง เพราะยิ่งนานวันแมลงเหล่านั่นก็จะมีการพัฒนาสายพันธุ์ทำให้เกิดอาการดื้อยาฆ่าแมลงที่ใช้ ทำให้เกษตรกรจำเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวนตัวยาที่ใช้กำจัดมากยิ่งขึ้น ในช่วงแรกก็ยังไม่มีผลต่อตัวอาหารเท่าไหร่ แต่เมื่อจำนวนการฉีดตัวยาเหล่านี้มากขึ้นเป็นทวีคูณก็จะทำให้พืชที่คนเราทำการบริโภคเข้าไปนั่นก็จะมีการตกค้างของสารเคมีเหล่านี้มากเป็นพิเศษ ผมเองก็จะพูดให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า เมื่อร่างกายเราทานสารเคมีที่มีผลในทางลบกับเซลล์ของร่างกาย ผลที่ได้อย่างชัดเจนคือการปรับตัวของเซลล์กลุ่มนั่นจากที่เป็นอนุมูลอิสระที่ไม่เข้าพวกทำให้ร่างการไม่สามารถดูดซึมไปใช้งานไดแล้ว หากมีจำนวนมากก็จะทำให้เกิดเรื่องของสารตกค้างในร่างกายทันที แล้วเมื่อเกิดการจับตัวกันมากขึ้นแล้วไปเจอเซลล์ที่มีอาการอักเสบอยู่แล้วมันก็เหมือนอาการที่เราทานยาผิดประเภทเข้าไปนั่นเอง แต่ความเลวร้ายมันอยู่ตรงที่เซลล์กลุ่มนั่นดันสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปได้อีก คือไม่ตายไปตามสภาพแวดล้อมได้ซึ่งในทางการแพทย์ ณ ปัจจุบันเองก็ยังไม่สามารถที่จะหาต้นตอของวิธีการรักษาเรื่องของการหยุดยั่งเซลล์มะเร็งเหล่านี้ได้ ทำให้สุดท้ายเมื่อร่างกายของเราอ่อนแอ่เมื่อไหร่จุดที่มีข้อบกพร่องในส่วนเหล่านี้ก็จะแสดงอาการขึ้นมาทันที ทำให้ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถทำการรักษาได้แล้วนั่นเอง

            ท้ายนี้ผมเองจึงขอบอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้เราควรที่จะต้องเลือกในการทานอาหารที่ปลอดสารเคมีจะเป็นการดีที่สุดเพื่อการป้องกันเรื่องของการเกิดมะเร็ง โดยที่คุณเองก็จะไม่ทราบสาเหตุมาก่อนเลยว่าเกิดจากสาเหตุอันใดในเวลาที่สายเกินแก้นั่นเองครับ