เมื่อตอนที่เรายังเด็ก เวลาเป็นแผล มากสุดก็แค่กลัวเจ็บ แต่พอโตขึ้น นอกจากกลัวเจ็บแล้ว ยังมีความกังวลตามมามากกว่านั้น นั่นคือ “แผลเป็น” ซึ่งเป็นร่องรอยความทรงจำที่จะฝังอยู่บนผิวตลอดไป ซึ่งถ้าอยู่ในร่มผ้าก็คงจะไม่เป็นไร แต่ถ้าอยู่ในจุดที่คนอื่นสังเกตเห็นได้ง่าย แผลเป็นนั้นอาจเป็นตัวบั่นทอนความมั่นใจในการใช้ชีวิตเลยก็ได้ “ยาทาแผล” จึงเป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่คนมีแผลควรใช้…