สำหรับปัญหาสายตายาว เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในผู้สูงวัย มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย อย่างไรก็ดี หากว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการให้การรักษาสายตายาวมีประสิทธิภาพ จะต้องทำอย่างไรบ้าง หลายๆ คนคงสงสัยใช่หรือไม่ พร้อมแล้วมาดูกันเลย ทั้งในเรื่องของปัญหาสายตายาว และสาเหตุ รวมไปถึงการรักษาสายตายาว  สายตายาวคืออะไร  สำหรับสายตายาวนั้นเป็นปัญหาที่สายตาบกพร่อง ไม่เห็นภาพในระยะใกล้ชัด…