ขึ้นชื่อว่าพยาธิ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตของเราได้ทั้งสิ้น บางชนิดมีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลย หากไม่ระวังให้ดี ส่วนใหญ่แล้วการที่พยาธิจะเข้าสู่ร่างกายได้นั้น มักจะเข้าผ่านทางปาก ด้วยการรับประทานอาหารนั่นเอง ซึ่ง ถ้าหากไม่เลือกรับประทานอาหารให้ดี ให้สะอาดก่อนทาน มีความเสี่ยงสูงมากที่พยาธิจะเข้าสู่ร่างกายได้ โดยเฉพาะการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ มีความเสี่ยงสูงที่พยาธิจะเข้าสู่ร่างกาย พยาธิที่มักจะมากับอาหารประเภทนี้ก็คือ…