มาคุยกันต่อเรื่องของอาหารที่ต่อต้านมะเร็งจากกลุ่มพืชผักออร์แกนิคที่ได้จากการปลูกแบบปิด จะไม่เหมือนการปลูกแบบทั่วไปที่ทิ้งขว้างเอาแล้วก็ใช้พวกสารเคมีเข้ามาช้วยในการกำจัดพวกศัตรูพืช เพราะสาเหตุที่สำคัญมากที่เกษตกรทราบกันดีอยู่แล้ว คือการป้องกันไม่ให้พืชที่มีการปลูกมีอาการเกิดเชื้อรา เพราะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีการรุกลามไปได้เป็นวงกว้างเพราะเรื่องของการผสมพันธุ์ตามปกติเชื้อราเหล่านี้จะปลิวผ่านกระแสลมกับตัวอากาศที่เป็นไปตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั่น             ซึ่งโดยปกกติตามที่ทราบกันว่าเมื่อมีแหล่งน้ำกับความชื้นเมื่อไหลสิ่งที่จะตามมาก็คือเหล่าบรรดาศัตรูพืชและเหล่าแมลงต่าง ๆ ที่เป็นตัวกระตุ้นการใช้สารเคมีในการดูแล ทำให้เกิดคำว่าสารตกค้างในพืชผักผลไม้ที่คนเราทานเข้าไปนั่นเอง เพราะยิ่งนานวันแมลงเหล่านั่นก็จะมีการพัฒนาสายพันธุ์ทำให้เกิดอาการดื้อยาฆ่าแมลงที่ใช้ ทำให้เกษตรกรจำเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวนตัวยาที่ใช้กำจัดมากยิ่งขึ้น ในช่วงแรกก็ยังไม่มีผลต่อตัวอาหารเท่าไหร่ แต่เมื่อจำนวนการฉีดตัวยาเหล่านี้มากขึ้นเป็นทวีคูณก็จะทำให้พืชที่คนเราทำการบริโภคเข้าไปนั่นก็จะมีการตกค้างของสารเคมีเหล่านี้มากเป็นพิเศษ ผมเองก็จะพูดให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า…