การเป็นหัวหน้าคน นั้นหลายคนนั้นอาจจะคิดว่าเป็นได้จากการที่เรานั้นทำงานอยู่ในองกรณ์นั้นเป็นเวลานาน อย่างเช่น การเป็นผู้จัดการสาขาในสายงานต่าง ๆ นั้นก็ได้จากการที่อยู่มาเป็นเวลานาน และ การที่เรานั้นจะหางาน ผู้จัดการนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ยาก   ซึ่งนั้นไม่ได้เป็นความจริงไปซะทั้งหมดนะครับ เพราะว่าการที่จพะเป็นหัวหน้าคนได้นั้นก็จะต้องมีทักษะที่สำคัญ และ ทักษะที่หลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าทักษะที่จำเป็นในการเป็นหัวหน้าคนนั้นจะมีทักษะในเรื่องของอะไรบ้าง   ทักษะการบริหาร…