แม้ว่าทุกวันนี้เราจะพยายามรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ หรือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้ว ก็ยังคงมีขาดสารอาหารบางอย่างไปบ้าง แน่นอนว่าอาจจะเป็นเพราะที่เรากินเมนูเดิมๆ ซ้ำๆ ทำให้ได้รับสารอาหารที่ไม่มากนัก การได้กินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนเสริมเข้าไป จะช่วยให้ร่างกายของเราดีขึ้น อย่าง เอนชัวร์  เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสูตรที่เติมสารอาหารอื่น ๆ ให้ครบถ้วนมากขึ้น…